พิธีพุทธภิเษกใหญ่ถึง 5 วาระ ครบทั้ง2 วัดของหลวงปู่Continue Reading

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.พระมหาฉัตรชัย สุฉตContinue Reading