“อนุชา” นำจิตอาสาชัยนาท เพิ่มมูลค่าผักตบชวา รักษาแหล่งน้ำสรรพยาเฉลิมพระชนมพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการ “ดีพร้อมจิตอาสา เพิ่มมูลค่าผักตบชวา รักษาแหล่งน้ำสรรพยา” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และจิตอาสาในพื้นที่ จ.ชัยนาท กว่า 250 คน ร่วมกิจกรรม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และต่อยอดการดำเนินงานของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบอย่างการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาล นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศชาติ และเป็นโอกาสดีที่ประชาชนชาว จ.ชัยนาท ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา และได้แสดงความจงรักภักดีผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ DIPROM (ดีพร้อม) ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ และช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของคนในชุมชน อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขุดลอกคูคลองระบายน้ำ การปลูกป่า การดูแลรักษาความสะอาดชุมชน เป็นต้น สำหรับในพื้นที่ จ.ชัยนาท ซึ่งมีผักตบชวาเป็นวัชพืชอยู่เป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีส่วนช่วยให้ชุมชนมีแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และช่วยลดมลพิษ ตามแนวทางการพัฒนา BCG ของรัฐบาล ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การรวบรวมผักตบชวา การคัดแยกผักตบชวา กระบวนการตากแห้ง และการแปรรูปผักตบชวา และได้สนับสนุนเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ จำนวน 5 เครื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *