คก.คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นฯ ชื่นชมการดำเนินงานของจังหวัดสกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมสกลนคร ประกอบด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เกษตรจังหวัดสกลนคร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอพรรณานิคม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สถาบันการศึกษา ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ โดยมี นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ของจังหวัดสกลนคร ระยะที่ 1 ที่ได้ผ่านการคัดเลือก จาก 24 จังหวัด 114 กลุ่ม ทั่วประเทศ เหลือ 5 กลุ่ม แข่งขันระดับประเทศ โดยจังหวัดสกลนครเป็น 1 ใน 5

นายครองศักดิ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ได้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความซื่อสัตย์ และความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งนอกจากจะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านอาชีพ อย่างการทำนา ทำไร่ แบบเกษตรอินทรีย์ และการทอผ้าย้อมครามแล้ว ที่นี่ยังมีจุดเด่นและมีความเข้มแข็งในเรื่องของการบริหารกองทุน โดยใช้เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับพระราชทาน มีการบริหารจัดการ เฉลี่ยปันผลให้กับผู้กู้ ผู้ฝาก มีสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมีสถาบันการเงินเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและให้การสนับสนุน เชื่อว่าจะเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มอื่น ๆ ได้มาศึกษาเรียนรู้ได้

ทั้งนี้ จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้ขับเคลื่อนกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ทั้งหมด 5 ระยะ โดยระยะที่ 1 ปี 2556 กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านคำข่า ระยะที่ 2 ปี 2557 กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ระยะที่ 3 ปี 2558

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านพรสวรรค์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ ระยะที่ 4 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านประชาสุขสันต์ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร และ ระยะที่ 5 ปี 2560 กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านโคกสามัคคี ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220828164111996

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *