“เศรษฐา”โชว์วิสัย SDG Summit ที่นิวยอร์ก 20 ก.ย. “ปานปรีย์” ยันไทยมีฐาน “SEP-BCG” บรรลุเป้า “SDG”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.คลัง จะไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (78th Session of the United Nations General Assembly: UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 – 24 ก.ย. โดยมี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมเดินทางไปด้วยนั้น

นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมด้วยสำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเอสดีจีของอาเซียนในด้านต่างๆ ทั้ง 17 เป้าหมาย

โอกาสนี้ ไทยได้จัดกิจกรรมในนามของอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอสดีจี ซัมมิต โดยนายเศรษฐาจะเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่ 20 ก.ย. ที่สำนักงานสหประชาชาติ ขณะเดียวกันจะมีการหารือและนำเสนอผลงานคืบหน้าของอาเซียนในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานปี 2559 เป็นต้นมา ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้เอสดีจีบางเป้าหมายยังไม่สำเร็จลุล่วง หรือต้องการได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของอาเซียนให้รวดเร็วขึ้น

ทางด้านนายปานปรีย์ กล่าวว่า นโยบายการต่างประเทศยังให้ความสำคัญกับบทบาทนำ ในการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไทยทำร่วมกับยูเอ็น อาเซียนและประเทศต่างๆ ที่ผ่านมา การนำพาประเทศไปสู่การบรรลุ SDGs นั้น ไทยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) เป็นแนวทาง โดยไทยมุ่งขยายฐานการขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่ทุกภาคส่วน

” ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้ชูแนวทางสันติภาพและเสถียรภาพ เป็นรากฐานสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไทยพร้อมขับเคลื่อนไปสู่ความสมดุลของทุกสรรพสิ่ง รวมทั้งการมีบทบาทที่สร้างสรรค์ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก” นายปานปรีย์ กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *