ชาวเรียงรายยื่น 10 ข้อร้องค้านสร้างโรงไฟฟ้าขยะอบต.ป่าหุ่งต่อ”วิสาระดี”ว่าที่ส.ส.เชียงราย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ประชาชนชาว ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ได้ยื่นหนังสือต่อ น.ส.วิสาระดี เตซะธีราวัฒน์ ว่าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เชียงราย เรื่อง ขอคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ และพื้นที่ดำเนินการโครงการอยู่ใกล้ชุมชน ใกล้วัดโบราณสถาน โรงเรียน แหล่งน้ำ ชลประทาน ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ ที่ผ่านมาชาวบ้านรอบโครงการจำนวน 11 หมู่บ้าน และพี่น้องชาวอำเภอพาน ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว และคนในอำเภอพานไม่ได้ทราบข้อมูลเรื่องโครงการดังกล่าวเพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงกับชาวบ้าน ซึ่งพอชาวบ้านได้ทราบว่ามีการกว้านซื้อที่ต่าง ๆ เลยมีข้อสงสัยว่าจะนำที่จำนวนมากไปใช้อะไร เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตรทำนาและเลี้ยงสัตว์

เมื่อชาวบ้านทราบว่าเป็นพื้นที่โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ รัศมีการสร้างโรงงานอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไป ชาวบ้านจึงรวมตัวกันออกมาคัดค้านในครั้งนี้ เพราะโรงไฟฟ้าขยะไม่ใช่สิ่งที่ชุมชนต้องการ ชุมชนรอบด้านไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ชาวบ้านสามารถจัดการกับขยะในชุมชนตนเองได้ ไม่ต้องการนำเข้าขยะจากภายนอกเข้ามาในชุมชน หากโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นมา ผลกระทบที่ตามมามากมายมหาศาล เช่น 1.) ผลกระทบด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การถูกทำลายความเป็นธรรมชาติของพื้นที่เพราะเป็นที่เกษตรกร ทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบด้านการเกษตรที่จะเกิดขึ้นมากมาย

2.) บริเวณที่ก่อสร้าง ใกล้ชุมชนที่อยู่อาศัย ใกล้วัด ใกล้โรงเรียน และใกล้โบราณสถาน  3.) น้ำขยะที่ไหลซึมเข้าสู่ดิน และการถูกชะล้างหน้าดิน มีทั้งขยะอันตรายต่างๆ และไหลลงสู่แหล่งน้ำ อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ต้นน้ำ สำหรับใช้อุปโภค บริโภค 4.) กลิ่นจากรถขนขยะที่ผ่านชุมชนในอำเภอพานและชุมชนโดยรอบ และกลิ่นที่เกิดจากการเผาขยะ 5.) ความปลอดภัยทางท้องถนน ความปลอดภัยในท้องถนนหากมีรถบรรทุกขยะเข้ามาในชุมชน

6.) สภาพพื้นที่เป็นแบบแอ่งกระทะทำให้การถ่ายเทอากาศได้ไม่สะดวกเหมือนพื้นที่ทั่วไป 7.) ผลกระทบด้านเสียงเครื่องจักรจากโรงงานและรถขยะที่ขนขยะนอกชุมชนเข้ามาในชุมชน 8.) คุณภาพชีวิตคนในชุมชนย่ำแย่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่มาจากขยะ 9.) ระบบนิเวศน์ถูกทำลายด้วยมลพิษจากสารพิษที่เกิดจากโรงไฟฟ้าขยะ 10.)ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในการสัญจรการเดินทางจากรถที่เข้าออกชุมชนและผลกระทบระยะยาวที่จะตามมามากมาย ฯลฯ

อย่างไรก็ตามชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันคัดด้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ในครั้งนี้ และขอยื่นหนังสือคัดค้านมาทางท่านเพื่อได้รับทราบและช่วยยุติโครงการดังกล่าวเพื่อพี่น้องประชาชนในอำเภอพาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *