กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง’66 เป็นอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ยุบสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง 2566 ซึ่งขั้นตอนนับจากนี้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะออกประกาศ กำหนดวันเลือกตั้ง ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศยุบสภา ล่าสุด กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้ว คือ วันที่ 14 พ.ค. 2566 ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

และหลังจากมีมติ จะส่งเรื่องไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการ เพื่อรับทราบ และส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยในเวลา 16.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป รวมไปถึงไทม์ไลน์ในการเลือกตั้้งด้วย

ทั้งนี้นายแสวงแถลงปฏิทินเลือกตั้ง 2566 ดังนี้

20 มีนาคม 2566 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
21 มีนาคม 2566 กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
27 มีนาคม-13 เมษายน 2566 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต-นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร
3-7 เมษายน 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
4-7 เมษายน 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
3 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
7 พฤษภาคม 2566 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต-นอกเขตเลือกตั้ง และวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูอายุ
7-13 และ 15-21 พฤษภาคม 2566 วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
14 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *