เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พระครูปลัดปัญญาวรวัContinue Reading

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ห้องประชุมพุทธปัญญา มContinue Reading