เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์ประชุมแห่งสหปรContinue Reading

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรม เนContinue Reading

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รContinue Reading